Подпрозорски профили - FP

  • Наменети се за изведба на долна страна на прозорско окно. Обично завршуваат на двете страни во облик на самиот профил. Профилот се монтира како самостоен или испод мермерни плочи.

 

Прашање (Нарачка)
3 + 2 =
Анти спам заштита