КРОВОПЛАСТ

  • синтетички водена дисперзија
  • отпорност на температура од -20 ° C до 100 ° C
  • пакување: во пластична канта од 18 kg
    Прашање (Нарачка)
    2 + 5 =
    Анти спам заштита