RUFLEX V-25

Еластомерна битуменска трака со стаклен воал

 • во согласност со U.M.227 и EN 13859-1, тип W1
 • маса: >0,6 kg/m2
 • флексибилност до: -25ºС / 90ºС
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >200 N / >150 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • ролна: 25 m2
 • палета: 25 ролни
  Прашање (Нарачка)
  2 + 10 =
  Анти спам заштита