KONDORIN V-3

Пластомерна битуменска трака со стаклен воал

 • во согласност со U.M.231 и EN13969 тип A
 • маса: >2.1 kg/m2
 • флексибилност до: 0ºС / 100ºС
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >300 N / >200 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • ролна: 10 m2
 • палета: 40 (V3) ролни
  Прашање (Нарачка)
  3 + 16 =
  Анти спам заштита