DRVONEO DN 3

- дебелина на плочи
2,5 cm - 15 cm
- големина на плочи200 × 60 cm
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0,032
 
Прашање (Нарачка)
5 + 2 =
Анти спам заштита