ПЕРГАМИН

Импегриран кровен картон

 • во согласност со U.M.220 и EN 13859-1, тип W1
 • маса: >0,4 kg/m2
 • флексибилност до: -0°C / 70°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >250 N / >250 N
 • издолжување до кинење: >1 %
 • ролна: 20 m2
 • палета: 56 ролни
  Прашање (Нарачка)
  9 + 8 =
  Анти спам заштита