IZOELAST REFLEX P-4

Еластомер битуменска лента со улошка од полиестеренски филц на врвот природни чеша, со долен дел PE фолија

  • согласност со U.M.234, EN 13969, тип T и EN 13707
  • маса: >4.8 kg/m2
  • флексибилност до: -25°C / 100°C
  • сила на кинење, надолжнo / попречно: >550 N / >300 N
  • издолжување до кинење: >30 %
  • ролна: 7.5 m2

 

Прашање (Нарачка)
5 + 5 =
Анти спам заштита