БИТУЛИТ

  • Битумен слој со органски растворувач
  • Тестирање во согласност со U. M3.240
  • Отпорност на температура од 4 ° C до 70 ° C
  • Пакување: во пластични канти од 4.5 kg и 9 kg / метално буре од 200 kg
Прашање (Нарачка)
9 + 2 =
Анти спам заштита