БИТУМЕНСКА МАСА – MZB

  • во согласност со U. M3.095
  • флексибилност до: 0°C / 70°C
  • пакување: во метални / картонски канти од 25 kg
    Прашање (Нарачка)
    5 + 13 =
    Анти спам заштита