KONDOR V-3

Пластомерна битуменска трака со стаклен воал

 • во согласност со U.M.231, EN 13707 и EN13969 тип A
 • маса: >2.8 kg/m2
 • флексибилност до: -5°C / 120°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >300 N / >200 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • ролна: 10 m2
 • палета: 30 ролни
  Прашање (Нарачка)
  9 + 0 =
  Анти спам заштита