GRALBIT I 1/10

 • во согласност со U.M3.229
 • маса: 1.5 kg/m2
 • флексибилност до: 0°C / 70°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: > 150 N / > 150 N
 • издолжување до кинење: > 3%
 • ролна: 10 m2
  Прашање (Нарачка)
  4 + 3 =
  Анти спам заштита