IZOELAST P-4

Еластомер битуменска лента со полиестер филц на двете страни со заштитна ПЕ фолија

 • Во согласност со EN 13707, EN 13969 тип Т
 • дебелина: >3.6 mm
 • флексибилност до: -25°C / 100°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >700 N / >600 N
 • издолжување до кинење: >40 %
 • ролна: 10 m2
  Прашање (Нарачка)
  3 + 10 =
  Анти спам заштита