IZOFLEX REFLEX V-4

Еластомерна битуменска трака со стаклен воал

 • во согласност со U.M.231, EN 13969, тип T и EN 13707
 • маса: >4.8 kg/m2
 • флексибилност до: -15ºС / 100ºС
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >300 N / >200 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • Ролни 7.5 метри
 • Палета 20 ролни
  Прашање (Нарачка)
  4 + 4 =
  Анти спам заштита