IZOLIM P-2

 • во согласност со U.M3.231
 • маса: >1,8 kg/m2
 • флексибилност до: -20°C / 90°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >800 N / >800 N
 • издолжување до кинење: >40 %
 • ролна: 10 m2
  Прашање (Нарачка)
  2 + 14 =
  Анти спам заштита