TER PAPIR

Битуменизиран кровен картон

 • во согласност со U.M.220 и EN 13859-1, тип W1
 • маса: >1,2 kg/m2
 • флексибилност до: -0°C / 70°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >250 N / >150 N
 • издолжување до кинење: >1 %
 • ролна: 10 m2
 • палета: 56 ролни
  Прашање (Нарачка)
  3 + 4 =
  Анти спам заштита