KONDOR REFLEX V-4

Еластомерна битуменска лента со стаклен воал

 • во согласност со U.M.231, EN 13969, тип T и EN 13707
 • маса: >4.5 kg/m2
 • флексибилност до: -5°C / 120°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >300 N / >200 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • ролна: 7.5 m2
 • палета: 20 ролни
  Прашање (Нарачка)
  1 + 0 =
  Анти спам заштита