KONDORFLEX REFLEX P-4

 • во согласност со EN 13707
 • маса: >4.8 kg/m2
 • флексибилност до: -20°C / 100°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >550 N / >300 N
 • издолжување до кинење: >30 %
 • ролна: 7.5 m2
  Прашање (Нарачка)
  7 + 10 =
  Анти спам заштита