KONDORIN V-4

Пластомерна битуменска трака со стаклен воал

 • во согласност со U.M.231 и EN13969 тип A
 • маса: >3.2 kg/m2
 • флексибилност до: 0ºС / 100ºС
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >300 N / >200 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • ролна: 10 m2
 • палета: 30 ролни
  Прашање (Нарачка)
  2 + 12 =
  Анти спам заштита