KONDOR V-4

Пластомерна битуменска трака со стаклен воал

 • во согласност со U.M.231, EN 13969 тип T и EN 13707
 • маса: >3.8 kg/m2
 • флексибилност до: -5°C / 120°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >300 N / >200 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • ролна: 10 m2
 • палета: 30 ролни
  Прашање (Нарачка)
  2 + 0 =
  Анти спам заштита