СИСТЕМ NZ 2

НАДВОРЕШНИ ИЗОЛАЦИОНИ ЅИДОВИ - NZ 1
 • Надворешен EPS елемент d = 13 cm
 • Внатрешен EPS element
 • Пластични спојки
 • Арматурна решетка
 • Бетон
d = 4 cm d = 22 cm
d = 5 cm
За повеќе детали погледнете го каталогот
 
  Прашање (Нарачка)
  6 + 1 =
  Анти спам заштита