СИСТЕМ МК 1

  • Носиви армирано бетонски ребра
  • EPS блок елементи за исполна
  • Тенка армирано бетонска завршна плоча

За повеќе детали погледнете го каталогот

    Прашање (Нарачка)
    8 + 0 =
    Анти спам заштита