FRAGMAT NEO SUPER F

Графитни плочи Фрагмат NEO SUPER F се без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
 
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0.032
- напрегање на затегнување kPa
100
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
 
- големина на плочки
100cm × 50cm
- дебелина на плочи
1cm - 20cm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
Истите не содржат фреон (CFC free).
 
 
Прашање (Нарачка)
2 + 7 =
Анти спам заштита