TERMODUR

Плочи Фрагмат TERMODUR се без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
 
- топлотна проводливост (λD) W/mK
 
- напрегање на затегнување kPa
150
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
 
- големина на плочки
126cm × 60cm
- дебелина на плочи
3cm - 12cm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
- табли со преклопување и жлебови за одвод 
Истите не содржат фреон (CFC free).
Се употребуваат за топлинска изолација на места со зголемена влажност и покачен притисок
 
Прашање (Нарачка)
1 + 0 =
Анти спам заштита