STIROTRAK

STIROTRAK ЕПС по правило се со бела боја, без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
 
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0.039
- напрегање на затегнување kPa
 
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
 
- големина на траки
6 cm - 100 cm
- дебелина на траки
5 mm - 15 mm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
Истите не содржат фреон (CFC free).
STIROTRAK се еластични ленти и се користат за звучна изолација, како и сепаратор помеѓу подовите и периферните ѕидови.
 
Прашање (Нарачка)
2 + 2 =
Анти спам заштита