IZOELAST REFLEX T-4

 • në sipas me EN 13707
 • trashësia: >4.5 mm
 • fleksibilitet në: -25°C / 100°C
 • thyer forca gjatësore / tërthor: >900 N / >800 N
 • zgjatim në pushim: >2 %
 • rulon: 7.5 m2
  Hetim (Order)
  6 + 13 =
  Anti Spam Mbrojtja