KONDOR REFLEX P–4

 • në sipas me EN 13707
 • masë: >4.8 kg/m2
 • fleksibilitet në: -5°C / 120°C
 • thyer forca gjatësore / tërthor: >550 N / >350 N
 • zgjatim në pushim: >30 %
 • rulon: 7.5 m2
  Hetim (Order)
  5 + 6 =
  Anti Spam Mbrojtja