IZOTEKT P-5

 • во согласност со U.M.300, EN 13707, EN 13969 тип Т
 • дебелина: >4.5 mm
 • флексибилност до: -10°C / 120°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >700 N / >600 N
 • издолжување до кинење: >35 %
 • ролна: 7.5 m2
  Прашање (Нарачка)
  1 + 3 =
  Анти спам заштита