IZOTEKT P-5

 • në sipas me U.M.300, EN 13707, EN 13969 tip Т
 • trashësia: >4.5 mm
 • fleksibilitet në: -10°C / 120°C
 • thyer forca gjatësore / tërthor: >700 N / >600 N
 • zgjatim në pushim: >35 %
 • rulon: 7.5 m2
  Hetim (Order)
  11 + 0 =
  Anti Spam Mbrojtja