EKO BITULIT

  • në sipas me EN 13808
  • fleksibilitet në: -5°C / 70°C
  • paketimit: konteiner plastik 4.5 kg dhe 9 kg
    Hetim (Order)
    6 + 3 =
    Anti Spam Mbrojtja